• Havens

  From HusTler@CRBBSNET/HAVENS to All on Tue Nov 17 21:47:59 2020
  H A V E N S B B S
  IRC MRC Message Areas
  havens.synchro.net port 23 yyyy Door Games Files Support
  Dovenet Gamenet Retronet yyyyyyyyy $ New Users Welcome
  Fsxnet Usenet Micronet $ $$
  Scinet Vkradionet ll $$ _,ggggg,_
  :$$ll l$S#*s,._ :: $$ _., ;$$$$$ll
  $$l __., ,.__ `l l$$ ll _.,g#S$$$$ ll$$`` __.,
  l$_.,g#S$$$$| l$$$$S#g,._$$l :: dP````$$$ _.,g#S$$$|
  :$$P`````l$$l l$$l"```S$$$ggggg :$l$$l l$$ll$P`````l$$l
  $$l d$$ :$$$ $$$: $$l l$$`l$l l$$$$$yy#S$$$$$l $$l ll$$ l$$$
  $$$ $$` l$$$ $$$l ll` $$$ `l$$b, , ,$$l$$$'~ yyyy $$$ `l$$l l$$$
  l$$l ` ,d$$$ll$$$g,._.,g$$l `S$$g,,d$S' l$$__.,,gl$$lll$: W$`,$$$$l
  :$$ll ~``SllS"```"S$$; _,g`' :$$S"``~~ l$$l $l ~`Sl
  _,d$$$$yyy ll
  havens.synchro.net ll$$P$$$$ Micronet Retronet Usenet
  port 23 ssh 2222 ll$$$ Retronet Gamenet Vkradionet
  ```
  havens.synchro.net:23
  https://havensbbs.com

  ---
  Synchronet Havens BBS havens.synchro.net
 • From hustler@CRBBSNET to All on Fri Dec 25 17:13:27 2020
  H a V e N s b B s yyyy F i L e Z
  H a V e N s B b S . C o M yyyyyyyyy $ N e T w O r K s
  S y C h R o N e T $ $$ G a M e Z
  ll $$ _,ggggg,_
  :$$ll ll$S#*s,._ :: $$ _., ;$$$$$ll
  $$l __., ,.__ `l l$$ ll _.,g#S$$$$ ll$$`` __.,
  l$_.,g#S$$$$| l$$$$S#g,._$$l :: dP````$$$ _.,g#S$$$|
  :$$P`````l$$l l$$l"```S$$$ggggg :$l$$l l$$ll$P`````l$$l
  $$l d$$ :$$$ $$$: $$l l$$`l$l l$$$$$yy#S$$$$$l $$l ll$$ l$$$
  $$$ $$` l$$$ $$$l ll` $$$ `l$$b, , ,$$l$$$'~ yyyy $$$ `l$$l l$$$
  l$$l ` ,d$$$ll$$$g,._.,g$$l `S$$g,,d$S' l$$__.,,gl$$lll$: W$`,$$$$l
  :$$ll ~``SllS"```"S$$; _,g`' :$$S"``~~ l$$l $l ~`Sl
  _,d$$$$yyy ll
  ll$$P$$$$
  ll$$$
  ```
  h a v e n s . s y n c h r o . n e t

  t e l n e t: 2 3 s s h: 2 2 2 2

  --- Mystic BBS v1.12 A47 2020/09/07 (Windows/32)
  * Origin: d i s t o r t i o n // d1st.org (77:1/911)
  Synchronet CRBBS QWK Test Site - bbs.castlerockbbs.com